Tako kot pri najemu računalniških rešitev v oblaku
je vedno bolj prisotna tudi želja po najemu storitev
KLASIČNE HRAMBE DOKUMENTOV.

Zanesljivo arhiviranje dokumentov

Najem klasičnega arhiva je vse bolj zanimiv zaradi naslednjih pridobitev:

Arhiviranje knjig in ostalih dokumentov
Ne potrebujete arhivarja
Hitra dostava arhiviranega gradiva

Ne potrebujete prostora

  • Prostor, ki ga potrebujete za arhiv povzroča nepotrebne stroške. Naj si bo to najemnina ali pa vzdrževanje lastnih prostorov.
  • Praksa kaže, da se ponavadi za arhiv nameni najslabši prostor v podjetju, ki redko zagotavlja ustrezne klimatske in tehnične pogoje. Zagotavljanje teh pogojev ni tako poceni kot si kdo misli.

Ne potrebujete arhivarja

  • Če imamo lastni klasični, fizični arhiv dokumentov ga je potrebno tudi primerno vzdrževati. Za ta namen mora obstajati zadolžena oseba, ki najverjetneje to nalogo opravlja poleg ostalih del. Zaradi prezasedenosti ljudi zato arhiv ni tako urejen tako kot mora biti.
  • Z najemom klasičnega arhiva poleg samega prostora dobite tudi osebje, ki bo skrbelo, da bodo dokumenti pravilno označeni, hranjeni in sproti vzdrževani.

Hiter dostop do dokumentov

  • V nasprotju z lastno osebo, ki poleg svojega dela izdaja tudi dokumente, je v primeru najema arhiva na voljo oseba, ki mu je edina skrb izdajanje dokumentov na zahtevo. Tako bo trajalo zgolj nekaj minut od trenutka, ko ste predali zahtevo po dokumentu do trenutka, ko se bo dokument pojavil v vašem elektronskem predalu.
  • Kadar pa elektronska oblika ni dovolj in potrebujete original, vam ga dostavimo na vašo mizo v  najkrajšem možnem času.

Dokumenti so primerno zaščiteni pred uničenjem ali nepooblaščenim dostopom.

Lahko nam zaupate, da bomo za vaše dokumente poskrbeli z največjo mero pozornosti.

Ostale storitve