Poleg digitalizacija je zajem podatkov z dokumentov nujen postopek, s katerim lahko povečamo hitrost obdelave poslovnih dokumentov in povečamo učinkovitost znotraj organizacije.
Skenograme obdelamo z orodjem za zajem oz. prepoznavo podatkov in s tem omogočimo iskanje po celotni vsebini dokumenta.

Poleg digitalizacija je zajem podatkov z dokumentov nujen postopek, s katerim lahko povečamo hitrost obdelave poslovnih dokumentov in povečamo učinkovitost znotraj organizacije.

Skenograme obdelamo z orodjem za zajem oz. prepoznavo podatkov in s tem omogočimo iskanje po celotni vsebini dokumenta.

Z visokokakovostnim orodjem za optično prepoznavo znakov lahko zajamemo podatke iz različnih tipov dokumentacije kot na primer:

  • obrazci
  • izdani računi
  • plačilne liste
  • prejeti računi
  • naročilnice
  • dobavnice
  • itd.

Rezultat prepoznave znakov je možnost uporabe celotnega ali dela besedila, ki se na dokumentu nahaja, kar pohitri iskanje in hkrati tudi zmanjša ali v celoti odpravi potrebo po ročnem klasificiranju dokumentov glede na vsebino.

Z zajemom podatkov lahko znižamo stroške vnosa podatkov v informacijski sistem, skrajšamo čas potreben za procesiranje dokumentov, pohitrimo vnos podatkov ob tem pa zmanjšamo možnost napak, obdelujemo dokumente na eni skupni točki, kjer lahko na samem začetku procesa odkrijemo morebitne napake, kot so recimo manjkajoči podatki.

Ostale storitve