Shranjevanje listin in dokumentacije
Zajem podatkov
Skeniranje dokumentov na mikrofilm
Fizična hramba dokumentov
Uničevanje dokumentacije
Servis in vzdrževanje

Storitve s področja ravnanja z dokumenti: urejanje, svetovanje, zajem, skeniranje, arhiviranje, uničenje.

Naše storitve

  • Urejanje arhivov ter priprava klasifikacijskega načrta in pravilnika o arhiviranju.
  • Arhiviranje in vzdrževanje dokumentacije v fizični obliki.
  • Priprava pravilnika za pravno veljavno e-hrambo in pretvorbo gradiva, t.i. notranja pravila za zajem, e-hrambo in spremljevalne storitve.
  • Priprava projekta postavitve rešitev.
  • Zajem oz. skeniranje dokumentacije (poslovne, knjižne, tehnične).
  • Prepoznava znakov (OCR).
  • Arhiviranje dokumentacije v elektronski obliki.
  • Mikrofilmanje ter dolgoročna hramba in izvedba reprodukcij.
  • Digitalizacija mikrofilmov in mikrofischev.
  • Izločanje in uničenje dokumentacije.

Naše storitve zajemajo celoten obseg življenjske poti različnih vrst dokumentacije, od usklajevanja stanja z zakonodajnimi zahtevami in predpisi naročnika, preko skeniranja, zajema in elektronske ali fizične hrambe, do zadnje faze, izločanja in uničenja dokumentarnega gradiva.