Uničenje dokumentacije izvajamo na podlagi dovoljenja za uničenje
s strani naročnika in v skladu z zahtevami zakonodaje.

Uničenje dokumentacije izvajamo na podlagi dovoljenja za uničenje s strani naročnika in v skladu z zahtevami zakonodaje.

Uničenje gradiva se praviloma izvede:

  • po uspešni izvedbi skeniranja dokumentacije
  • po rednem vzdrževanju arhivirane dokumentacije in sicer po postopku izločanja dokumentacije s pretečenim rokom hrambe
  • uničenje izvedemo tudi kot samostojen postopek v primeru, ko izločanje dokumentacije izvede že naročnik

Komisijsko uničenje se skladno z dogovorom izvede z ali brez prisotnosti naročnika.
Sam postopek fizičnega uničenja gradiva za nas izvaja pogodbeni partner za uničenje različnih vrst gradiva.

Ostale storitve