Snemanje dokumentacije na mikrofilm je idealna rešitev za dolgoročno hrambo vaših dokumentov in učinkovit način reševanja prostorske stiske v arhivih.

  • Postopek mikrofilmanja je standardiziran, enostaven za uporabo in stabilen.
  • V primerjavi z digitalnim zapisom je manj uporaben za iskanje in branje, vendar pa je možnost obnovitve podatka iz mikrofilma neprecenljiva.
  • Pri nas pretvarjamo analogni zapis na mikrofilmu, mikrofischih ali aparaturnih karticah v digitalnega.
  • Dokumenti na mikrofilmu in kopije iz mikrofilma na papir so pravno izenačene z izvirnimi dokumenti na papirju in elektronskimi zapisi, razen kadar določeni predpisi ne narekujejo drugače.

 

Z zajemom podatkov skenograme dodatno obdelamo in se jih lahko uvozi neposredno v sistem za e-hrambo ali dokumentni sistem.
 Snemanje dokumentacije na mikrofilm je idealna rešitev za dolgoročno hrambo vaših dokumentov in učinkovit način reševanja prostorske stiske v arhivih.

Rezultat digitalizacije so črno/beli ali sivinski skenogrami različnih formatov (npr. TIF, JPG, PDF, …), s funkcijo iskanja po celotnem tekstu, t.i. “full text search”.

Z zajemom podatkov skenograme dodatno obdelamo in se jih lahko uvozi neposredno v sistem za e-hrambo ali dokumentni sistem. 

Mikrofilm velja za enega najboljših in najzanesljivejših postopkov
dolgotrajnega varovanja podatkov.

Ostale storitve