Skeniranje dokumentov je storitev s katero vam papirne dokumente pretvormo v digitalno obliko. Storitev izvajamo v svojem centru za pretvorbo ali na lokaciji naročnika z najnovejšimi tehnologijami.

Skeniranje dokumentov je storitev, s katero vam papirne dokumente pretvorimo v digitalno obliko.

  • Skeniranje gradiva je najsodobnejša oblika zapisovanja, shranjevanja in reproduciranja dokumentov, ki je tesno povezana z moderno tehnologijo.
  • Skeniranje omogoča pretvorbo dokumentov v digitalno vsebino, s katero lahko upravljamo na elektronski način.
  • Storitev izvajamo z najnovejšimi tehnologijami, ki zagotavljajo visoko kvaliteto pretvorbe dokumentarnega gradiva.
  • Po pretvorbi se glede na vrsto gradiva uporabi ustrezno orodje za optično prepoznavo znakov (OCR tehnologija).
  • Pri tem uporabljamo več mednarodno priznanih orodij, ki sodijo v sam svetovni vrh: Abbyy, Kodak ali Kofax.
  • Stopnja prepoznave se prilagodi željam naročnika (full-text, vnaprej določeni metapodatki, uparjanje s podatkovnimi bazami,…).

Dokumentacijo vam lahko posnamemo tudi na mikrofilm, ki je še vedno edini medij, ki kljub vsem spremembam tehnologije in standardov poskrbi za varno dolgoročno hrambo.


Storitev izvajamo v svojem centru za pretvorbo ali na lokaciji naročnika z najnovejšimi tehnologijami.

Ostale storitve