VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Načini obdelave osebnih podatkov:

Minifilm d.o.o. vodi in izvršuje obdelavo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov se nanaša na vse osebne podatke, ki jih Minifilm d.o.o. zbira in obdeluje neposredno ali preko svojih partnerjev.

Osebni podatek je vsak podatek, ki se nanaša na fizično osebo, katere osebna identiteta je potrjena ali se lahko direktno ali indirektno potrdi.

Obdelava podatkov je katerikoli proces, ki se izvrši z osebnimi podatki, kot so zbiranje, shranjevanje, uporaba, vpogled in prenos osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov:

Minifilm d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke v naslednjih primerih:

  • pri neposrednem povpraševanju oseb po informacijah o izdelkih ali storitvah;
  • pri neposredni prodaji izdelkov ali storitev;
  • v primeru, da so drugi partnerji podjetju Minifilm d.o.o. posredovali osebne podatke na dovoljen način.

Minifilm d.o.o. zbira naslednje vrste podatkov:

  • Informacije o osebi: ime, priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, naziv pravne osebe, davčno številko.
  • Informacije o kupcu: ponudbe, pogodbe, podatki o nakupu izdelkov ali storitev, model in konfiguracija izdelka, datum nakupa, datum naročila, datum odpreme, popis cen, informacije o garanciji, zahteve kupca, informacije o posvetih, reklamacije, informacije o trenutnim in preteklim značilnostim izdelka ali storitve, informacije o postavkah izdelka.

Uporaba osebnih podatkov

Minifilm d.o.o. zbira informacije o osebi in kupcu za namen uporabniške podpore in objave ponudb za lastne izdelke in storitve. Obdelava podatkov temelji na želji podjetja Minifilm d.o.o., da ponudi informacije o lastni ponudbi izdelkov in storitev.

Varnost osebnih podatkov

Minifilm d.o.o. trajno izvaja potrebne ukrepe za zaščito osebnih podatkov skladno z trenutno veljavnimi predpisi in dobrimi poslovnimi praksami.

Zbrani osebni podatki se shranjujejo na varen način in trajno, oziroma do preklica dovoljenja s strani osebe, katere osebni podatki so zbrani.

Kontakti za zaščito osebnih podatkov

Vprašanja povezana z uporabo osebnih podatkov lahko naslovite:

  • preko elektronske pošte na naslov: dusan@gmail.com
  • pisno na naslov sedeža podjetja.

Vse kontaktne informacije: